Zuzana, Bratislava, individuálna terapia

„To bol taký zážitok, ktorý je mi ťažko opísať. Zažila som oveľa viac, než som čakala…“ 

Saška, Martin, individuálna terapia

„Páči sa mi, že sa netváriš ako matka predstavená, terapie s Tebou sú pre mňa astrálny zážitok, nezabudnuteľný a neopísateľný…“

INDIVIDUÁLNE TERAPIE - MSP THERAPY

"K vašej minulosti pristupujem so zbíjačkou, k vašej duši potichu a bosá."

Moja práca a prístup je skĺbením mnohých prístupov a absolvovaných výcvikov, vlastných skúseností a vrodenej intuície, ktorá je pre mňa dôležitým analytickým nástrojom. Pri mojej práci sa snažím originálnym spôsobom prelínať nadobudnuté skúsenosti v kombinácii s nutnosťou individuálneho prístupu nazerania na každého jednotlivca, pretože každý sme originálnou kompozíciou, i keď naše situácie a nastavenia, ktoré si nesieme z minulosti, vykazujú isté znaky podobností či paralely.

Štandardná dĺžka je koncipovaná na 3 hodiny, vo výnimočných prípadoch sa terapia predlžuje na 4 hodiny.
Témy: spracovanie pôrodu, problémy s deťmi, vo vzťahovej rovine, partnerstvo, sexualita, zdravotné problémy, psychosomatika, práca, poslanie, financie, úmrtie blízkej osoby, ženská cyklickosť, vnútorný priestor.

terapia je nekonvenčná a veľmi intenzívna
hľadá a rieši skutočná príčina klientovho problému
je založená na princípe, že aktuálny problém sa vyrieši jeho spracovaním tam, kde je jeho zdroj a tým sa ovplyvní jeho vyskytovanie v prítomnosti
terapia má prvky regresnej terapie, používajú sa hudobné nástroje, hudba, pohyb, zmysly, hľadá a prepíše sa program na úrovni limbického zápisu, v jeho zdroji, spätne sa overuje problém v súčasnosti.

POPIS PRIEBEHU INDIVIDUÁLNA TERAPIA MSP THERAPY

Trvanie 3 hodiny + Skype konzultácia.

370,- ~ 490,- eur.

Zahŕňa:

MSP Consultation

Konzultačná fáza

Trvanie cca 0,5 – 1 hodinu (aj samostatne)
Veľa sa pýtam. Počas konzultačnej fázy prídeme na to, čo klient najviac potrebuje riešiť. Pozrieme na to, čo reálne klient žije a prečo. Diagnostika problému.

MSP Therapy

Samotná terapia

Trvanie cca 1,5 – 2 hodiny
Hľadáme, kde v limbickom systéme sú počiatky súčasného problému, spolu zistíme, kde v minulosti vznikol. Nájdeme skutočnú  príčinu súčasného problému, následne ho vyčistíme a limbický odtlačok prepíšeme. Techniky k premene daného stavu na žiadúce. U každého klienta sú použité v závislosti na jeho potrebách.

• Rozkódovanie limbického odtlačku v systéme, ktorý spôsobuje opakovanie nepríjemných stavov, situácií.
Zorientovanie sa v tom, ako daný problém vzniká, akú rolu v ňom hrá klient, akú rolu v ňom hrajú ostatní
 Riešenie
Nájdenie skutočnej príčiny problému
Nájdenie riešenia a zmeny smerom, ktorým sa chce klient uberať
Techniky k premene daného stavu na žiadúce – priamo na mieste

MSP Follow up

Po terapii

Trvanie 20 minút.
Techniky k premene daného stavu na nasledujúce obdobie, odporúčania pre zmeny alebo ďalšie podporné aktivity

Techniky k premene daného stavu na nasledujúce obdobie / odporúčania pre zmeny alebo ďalšie podporné aktivity 
zahŕňa niekoľko mesačné cvičenia po terapii, ušité na mieru pre konkrétneho klienta, na ukotvenie zmien v reálnom živote a moju podporu počas nasledujúcich dní.

Skype konzultácia

Po terapii

Trvanie 1,5 hodiny. Približne 1 mesiac po terapii.

Konzultácia absolvovanej terapie. Miera dopadu terapie na bežný život.

Párové terapie

Trvanie 3 hodiny.
Zmierenie súrodencov, rodič dieťa, partnerské terapie.

Konzultácia 1,5 hodiny.
Diagnostika problému, bez jeho riešenia, len na základe dohody.

Konzultácie cez Skype

Trvanie 2 hodiny.
Po dohode možná doplnková konzultácia cez skype. Len v prípadoch klientov, ktorí už absolvovali osobnú terapiu. 

MSP Home

Trvanie celý deň, 9.00 – 17.00
V prípade problémov s deťmi, v prirodzenom prostredí,

V prípade problémov s deťmi, v prirodzenom prostredí, MSP Home trvanie celý deň, 9.00 – 17.00
Zahŕňa: 1x celodennú návšteva v domácnosti

1x terapia metódou skutočnej príčiny s rodičom
1x ústna konzultácia na záver
1x konkrétne návrhy na riešenie( do 1 týždňa od návštevy)

V prípade potreby, v individuálnych prípadoch problémov rodín s deťmi, je možná terapia u Vás doma. Bude tak umožnené zamerať sa aj na fakty a prostredie, v ktorom žijete, a ktoré je niekedy ťažko sprostredkovať alebo ho považovať za dôležité pri riešení či rozklúčovaní Vášho problému s deťmi. Vaše každodenné prostredie Vám bude neustále pripomínať premenu, ktorou ste prešli a zážitok, ktorý si z toho ponesiete. To môže mať za následok ešte silnejšie a hlbšie ukotvenie vo vašej každodennej realite. Program MSP Home je zameraný na rôzne „neriešiteľné situácie“ s deťmi v domácnosti i mimo nej.