Kontaktné a fakturačné údaje

Zuzana Hazuchová
Poľná 17
974 05 Banská Bystrica

tel.: +421 907 880 913
e-mail: z.hazuchova@gmail.com

Po dohode možná doplnková konzultácia cez skype

č.ú.: 2615923134/1100
IBAN: SK5111000000002615923134

IČO: 51893151

Zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, č. 620-41676