PRE FIRMY A SKUPINY

Táto časť a špecifiká mojej práce sú venované práci v skupinách, či už neformálnych, alebo firemných kolektívoch. Poskytujem individuálny counseling, riešim situácie vzniknuté pri rozdeľovaní alebo prerozdeľovaní kompetencií, pri problémoch ktoré mohli vzniknúť medzi obchodnými partnermi či vyplynúť z názorových rozdielov na firemnú kultúru.

PRE FIRMY

Komunikačné zručnosti a empatická komunikácia

Verbálna a neverbálna komunikácia

Zvládanie negatívnych emócií a hraničných situácií

Asertivita a riešenie konfliktov v praxi

Emočná a sociálna inteligencia pre kariéru, vzťahy a život

Obchodné zručnosti a psychológia predaja

Manažérske zručnosti v praxi – leadership, motivácia, vedenie teamu

Prerozdelenie kompetencií a funkcií

Harmonizácia firemnej kultúry

Manažment psychickej odolnosti, stres management

Koučing vo firemnej praxi, individuálny counseling

PRE SKUPINY

Varianta pre osoby, ktoré fungujú na profesionálnej úrovni ako skupina. Pomocou metódy skutočnej príčiny hľadáme a riešime príčinu skutočného problému skupiny. Individuálne u jednotlivých členov skupiny a v rámci skupiny ako celku. Ďalej riešime kompetencie, postavenie a potenciál jednotlivých členov. Vhodné pre majiteľov firiem, firemných kolektívov, členov hudobných alebo iných umeleckých zoskupení, ktoré spolu potrebujú dlhodobo fungovať ako skupina. Na riešenie už vzniknutých problémov i ako prevencia.