INTERAKTÍVNE PREDNÁŠKY

Táto časť zahŕňa aj krátke workshopy a meditácie v trvaní 3 hodín.

Prednášky sú trojhodinové, interaktívne a nemajú formu klasických prednášok, kde zúčastnení iba počúvajú. Preberieme všeobecné informácie k téme a načrtneme možné skutočné príčiny problémov, ktoré účastníci v danej problematike konkrétne v živote riešia. Pochopia tak súvislosti a podstatu témy cez svoju vlastnú životnú situáciu.

Na trojhodinových prednáškach, krátkych workshopoch a meditáciách, sa venujem niekoľkým rôznorodým témam a problematikám. Tieto slúžia na prvý kontakt s možnými príčinami problémov v našich životoch a ich teoretické vysvetlenie. Prednášky častokrát slúžia aj ako úvod do systému mojej práce, kde môžu moji klienti vidieť a pochopiť spôsob akým vnímam problémy a ich riešenia. Častokrát slúžia ako kontaktný bod alebo prvé uvedomenie si aj svojej vlastnej vnútornej konštalácie a možnú potrebu redefinície niektorých aspektov svojho bytia či zmýšľania.

Tu je v praktickej forme možné sledovať to, ako slovo alebo informácia mení realitu ľudí, ktorí sú ochotní načúvať. Zároveň sú do prednášok zapojený rozsahom, aký si sami dovolia. A priamo v rámci tejto krátkej akcie sa môže dôjsť k riešeniu ich konkrétnej životnej situácie. Vždy zahŕňajú cvičenia, pohyb či meditáciu, sú doprevádzané hudbou a hudobnými nástrojmi.

PORÔD A LIMBICKÝ ODLTAČOK

skutočná príčina pôrodov, ich vplyv na nás a naše deti.

Nevšedná prednáška, ktorá odhalí ako funguje naša psychika, podľa akých vzorcov rodíme a po pôrode vplývame na deti. Informácie, ktoré vám načrtnutím metódy skutočnej príčiny, umožnia pochopiť na základe akých princípov fungujeme, nielen v rámci pôrodu, po pôrode a vo výchove našich detí, aj vo vašom konkrétnom prípade.

Dozviete sa tiež, čo to limbický systém a limbický odtlačok je, ako súvisí s pôrodom, výchovou našich detí a celkovo s našim životom. Povieme si, prečo je dôležité s ním pracovať a ako to využiť v bežnom živote. Táto interaktívna prednáška je koncipovaná z príkladov z terapeutickej praxe a zo skúseností s mamičkami zo seminárov a prednášok.

Pôrod je jeden z kľúčových momentov pre matku, dieťa ale aj otca. Má vplyv na ďalší život celej rodiny ešte dlho po ňom.

Pôrod a limbický, nevedomý „odtlačok“, spôsob akým sme sa narodili, reálne ovplyvňuje našu každodennú činnosť. Pokiaľ nie je zvedomený a vyčistený, presúva sa na ďalšie generácie. Dieťa je súčasťou matky a automaticky preberá jej pocity počas tehotenstva, pôrodu a v období po pôrode. Znovu a znovu zažívame v rodinách podobné príbehy ako naše matky a babičky, používame rovnaké vzorce, a rodíme podobným spôsobom, akým sme sa sami narodili a odovzdávame si rovnaké pocity viny a bezmocnosti do ďalšieho života.

Máme strachy z pôrodu rôzneho charakteru, nehovoriac o sexuálnych traumách z detstva a dospievania, ktoré sa na podvedomej úrovni počas pôrodu prejavia. Strachy, ktoré nám v súvislosti s pôrodom prichádzajú, je potrebné spracovať, pretože tie sa počas pôrodu podvedome vyplavujú a zasahujú do pôrodu spôsobom, ktorý už nedokážeme ovplyvniť.

Moje poznávanie tejto problematiky začalo organizovaním seminárov v oblasti kontaktného rodičovstva. Zistila som, že budúce mamičky aj keď sú perfektne pripravené na pôrod z hľadiska informácií, pozitívnych afirmácií, či fyzickej kondície, nevychádzajú pôrody podľa ich predstáv. Začala som sa tomu viac venovať. Zisťovať informácie o limbickom odtlačku, emóciách, blokoch, rôznych prístupoch a metódach liečenia.

Načítané informácie, vlastné terapie a skúsenosti mi ukázali, ako je možné pôrod spracovať. Ako je možné pracovať s limbickým odtlačkom a podvedomím. Aké dôležité je pred pôrodom spracovať, ako sme sa sami narodili. Aké dôležité je spracovať narodenie, rovnako ako smrť blízkej osoby. Aké nevyhnutné je spracovať, ako prebehol náš predchádzajúci pôrod, ak už dieťatko máme. Aká je to dôležitá súčasť prípravy na pôrod a popôrodnej prípravy.

SEXUALITA TROCHU INAK

Je sex len nutnosť po svadbe? Alebo niečo čo nám dáva neskutočnú silu a spojenie?

Sexualita je tabu o ktorom sa zvyčajne bavíme, keď je neskoro. Keď riešime neveru alebo rozvod. Sexualita je dôležitou súčasťou partnerského života i života každého z partnerov zvlášť.

Na tejto interaktívnej prednáške sa pozrieme na sexualitu trochu inak. Porozprávame sa o dôvodoch, prečo je dôležité túto tému otvoriť. Prečo je sexualita taká dôležitá pre mužov a čo prináša ženám. Podelím sa s Vami o vlastné zážitky ako vlastnú sexualitu prebudiť a priniesť do vzťahu nový rozmer. Ako sa vzájomne nájsť, spoločne rásť a akú rolu v naplnenom intímnom živote zohráva žena.

Zamyslíme sa nad tým, prečo je dôležité zaoberať sa touto témou. Ladiť sa na seba, v čase keď ešte obidvaja chceme. Pozrieme sa na dva druhy nevery, hormonálnu antikoncepciu, menštruačný cyklus, médiá a ich vplyv na intímny život. Na Vaše vlastné príbehy a skutočnú príčinu problémov v intímnom živote.

MEDITÁCIA ČISTENIE RODU

Meditácia, v ktorej spoločne si zaželáme a rozhodneme sa liečiť naše rody, stretnúť sa s našimi predkami a prepustiť zo života všetko, čo je pripravené odísť. To všetko za doprovodu liečivých tónov živej hudby a jemných hudobných nástrojov.

Pozývame na ňu tie z vás, ktoré sa rozhodnú otvoriť tému vášho rodu, prepustiť veci, ktoré sú z neho pripravené odísť a vniesť do neho svetlo a lásku.

Sama som zástanca toho, že ak máme v súčasnom živote problém, treba vec otvoriť, vyčistiť, preliečiť, zatvoriť a ísť do života takto. Napriek veľkému významu regresnej terapie, radšej pracujem s informáciami a situáciami, ktoré vieme, že sa skutočne stali v tomto živote. Som zástanca toho, že je potrebné pomenovať skutočnú príčinu, ktorá podľa môjho názoru tkvie najmä v detstve a rannom živote človeka.

Bola som preto celkom prekvapená, keď mi dôležitosť tejto témy prišla tak dôležitá, že som spolu s mojou kamarátkou Paulínkou prišla na prácu s touto meditáciou. Veci nášho rodu sa nás údajne týkajú geneticky siedmych generácií. Fyziologicky naše telo drží veci našej prapraprababičky. Častokrát je to práve preto, že si rovnaké bloky a programy odovzdávame z generácie na generáciu. Proste našu praprabičku v mladosti vydali do susednej dediny bez jej súhlasu za starého muža. Tá neláska medzi partnermi a potlačenie, sa posunula ďalej na jej deti a tie zas na jej deti a tie ďalej, až sme tu my. Ale mi už nemusíme žiť v partnerstve s mužom, ktorého nemilujeme..

Cítim stále väčšiu potrebu ísť do týchto vecí, riešiť ich, otvárať a liečiť naše rody, pretože sú silno napojené na vojny, násilie, hlad, katastrofy. A len tak môže skutočne dôjsť k veľkému liečeniu zeme.

Pretože my samotní sme síce už vo vojne neboli ale vzorce získané jej dôsledkom v sebe nosíme. Ale už nemusíme. Nie je vojna a práve preto aby ďalšia nebola, je potrebné tieto veci čistiť my tu, keď na to máme pochopenie priestor, čas, ktoré naši predkovia nemali.

Keďže minulosť silno ovplyvňuje našu budúcnosť, tak tým, že si vyčistíme v tejto meditácii náš rod, jeho minulosť ženy a mužov, ktorých je neskutočne veľa, ovplyvňujeme tak práve našu budúcnosť a aj budúcnosť našich detí a celej planéty.

Takže nech odíde, čo je pripravené odísť a tak sa staň.

Krásny, liečivý zážitok vám prajem a srdečne vás pozývame na meditácia čistenie rodu, spolu s mojou blízkou priateľkou a úžasnou hudobníčkou Paulíkou. Meditácia bude doprevádzaná živým hudobným doprovodm a veľmi silnou liečivou enegiou.

PRÁCA AKO POSLANIE

3 hodinový interaktívny mini workshop, pre ľudí, hľadajúcich prácu ako poslanie a adekvátne finančné ohodnotenie za ňu.

Mimo pragmatických informácií o tom ako funguje ľudská psychika, bude workshop prebiehať v zmysle skupinovej terapie, kde sa pomocou metódy skutočnej príčiny, otvoria konkrétne témy jednotlivých účastníkov v oblasti práce a financií.

Budeme priamo pracovať s:

⦁ všeobecnými informáciami z oblasti práce, poslania a financií, rozdiel práca verzus poslanie

⦁ Pochopenie princípov ľudskej psychiky, limbického odtlačku, vedomia a nevedomia

⦁ Prepojenie teórie a súvislostí každodenného života v tejto oblasti

⦁ Pochopenie podstaty každodenných nevedomých rozhodnutí a ich vplyv na fungovanie v

bežnej realite

⦁ Individuálny pohľad na konkrétne pracovné a finančné témy účastníkov 

⦁ načrtnutie skutočných príčin blokovania v živote vo finančnej a pracovnej oblasti u každého zvlášť

⦁ Základné informácie a praktické cvičenia, vychádzajúce z princípov kvantovania a pozitívneho myslenia

⦁ Vedomá tvorba prílivu pozitívnych perspektív do života

⦁ Praktické cvičenia, hry, prepojenie teórie s praxou

Bude to sčasti pragmatické, sčasti uletené, sčasti všeobecné, sčasti individuálne. Bude to silný zážitok, z ktorého si odnesiete  iný pohľad na seba, prácu, hojnosť a fungovanie v živote.

Workshop je určený pre mužov aj ženy.

LIMBICKÝ ODTLAČOK. ŠKOLA A ŠKÔLKA

Preplakaný september pri nástupe do škôlky či školy je bežnou realitou, ktorý práve teraz zažíva nejedna matka. Poplačeme si aj my matky.

Prečo sa to všetko deje a akú úlohu v tom zohráva limbický odtlačok? Ako je to s radami, „veď on si zvykne, aj my sme to zažili a sme tu?“ Máte pocit, že tu niečo nesedí?

Pozývam vás na interaktívnu prednášku, kde sa pozrieme ako to v skutočnosti je, práve v tom vašom konkrétnom prípade. Pochopíte súvislosti ako to v realite funguje, prečo sa to deje a akú úlohu v tom zohrávame my samé... S témou deti sa stretávam aj z opačnej strany, kedže mám klientov – bývalé deti, ktoré mi teraz z ich pohľadu opisujú ako vnímali rodičov, svoje detstvo a napríklad aj vstup do školy či škôlky oni. Práve preto som pre pripravila přednášku škola a škôlka, ktorá je veľkou septembrovou témou pre všetky mamičky.

INŠPIRATÍVNA PREDNÁŠKA PRED DOVOLENKOU: CESTOVANIE, DETI A EXOTIKA

Rady, tipy a triky na cestovanie s dieťaťom do exotickej krajiny bez cestovky.

Prednáška je určená pre tých z vás, ktorí chcete cestovať, máte deti, máte radi cestovanie, no neviete si prestaviť cestovanie do exotickej krajiny s malým dieťaťom alebo s tým nemáte skúsenosti.

Ako si cestovanie uľahčiť ? Na čo si dať pozor? Zaujímavé informácie o tom, aké jednoduché je cestovať s dieťaťom. Súčasťou prednášky je premietanie videí a fotiek z Dubaia, Jávi, Bali, Bornea, Srí Lanky a mnoho ďalších krásnych exotickým miest, ktoré navštívila so svojou dcérkou, podľa témy. V rámci interaktívnej prednášky sa opäť otvárajú aj individuálne témy ohľadom cestovania: strachov, nepohody, vystúpenia z konforntej zóny, financií, očkovania a iných tém, ktoré rodičia v rámci cestovania s deťmi riešia.

Pošlite mi e-mail a ostaneme v kontakte